1.Bölüm: Kamudaki Süreçlerin Etkin Yönetilmesi

Kamudaki süreçlerin etkin yönetimi ve sonuç odaklı yürütülebilmesi için faydalı olabileceğini düşündüğüm konuları iki bölüm halinde kaleme almaya çalıştım. Kamu personel rejiminin temelini oluşturan en önemli iki çıkış noktası, devlete…

Okumaya devam edin 1.Bölüm: Kamudaki Süreçlerin Etkin Yönetilmesi