irfân tadında yazılar …

Home  /  Blog

Bilir misiniz? Yaşlı çınar ağaçlarının, içleri çürüdüğü halde yaşamlarına devam edebildiklerini. Nasıl olur? diye, sormaz da hiç kimse, Neden sorsun ki; nasılsa o koca çınar yaşıyor ve ayakta.  Yaşamayı, ayakta durabilmek olarak algılamaktır belki de yanlışımız. Yada başkaları adına yaşamaktır. Çınar ağacı gibidir Selam durduğumuz Hayat, başkalarının huzuru, rahatı ve mutluluğuna hizmet etmektir belki de. Döküyordu yapraklarını ulu çınar hüzün dolu dallarından, toprağı kucaklasın ve süslesin diye. Yeltenirken toprağa süs olmaya yapraklar, rüzgar kollarına alıp

Read More

Eşref-i mahlûkat (yaratılmışların en şereflisi) olan insanın yaşamını etkileyen tüm olaylar ve yaşamak için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklar yeryuvarının üstünde, üzerinde veya altında yer almaktadır. Mekân ve mekân bilgisi eşref-i mahlûkatın yaşamında büyük bir önem taşımaktadır. Mekan bilgisinin önemi, 2011 yılından itibaren Endüstri-4.0 olarak da adlandırılan güncel teknolojiler ile birlikte daha da öne çıkmıştır.  Neredeyse tüm karar verme süreçlerinde mekan bilgisi bir başka ifade ile yeryuvarına dayalı “coğrafi bilgi” temel ihtiyaç olmuştur. Coğrafi bilgi, varlıklar

Read More

Satranç, iki oyuncu arasında oynanır. Oyunu kazanma haricinde zekâ ve sabrın test edildiği farklı bakış açılarının kazanılmasının da amaç edildiği bir strateji oyunudur. Toplam 64 hücreden oluşan 8×8’lik kare bir alan üzerinde yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşan bir zeminde oynanır. Beyaz ve siyah renkler olmak üzere oyuncu başına 16 taş vardır.  Bir Şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyon… Rakibin şahını mat eden, oyunu kazanır. Satranç 6. yüzyılda Hindular

Read More

Selamımız; işimizi en iyi şekilde yaparak paramızı, bilgimizi, tecrübemizi ve alınterimizi ülkemizde bırakarak güçlü bir Türkiye olmaktır.  Selamımız; ülkenin her sathına Pardus ve felsefesini yaymaktır.  Selamımız; tümüyle kendi mühendislerimizle geliştirdiğimiz ürünlerle çalışabilen sistemlere sahip bir kurum olmaktır.  Selamımız; vatandaşımıza milletimize en iyi şekilde hizmet götürmektir. Selamımız üretmektir.  Selamımız; iyi doktor, iyi mühendis, iyi çoban, iyi çiftçi, iyi pilot, iyi memur, iyi öğretmen,  iyi eczacı, iyi öğrenci olmaktır.  Vel hasılı işimizi iyi yapmaktır …

Read More

Bir işletim sistemini geliştirecek en önemli unsur, üzerinde çalışacak uygulamalar ve bu uygulamaları kullanan kullanıcılardır.  Çocuklarımızın, öğrencilerimizin kodlama uygulaması PARDUS’ta çalışmazsa kullanılmaz,  kurumsal süreçlerimizdeki bir CBS uygulaması çalışmazsa kullanılmaz PARDUS.  AFAD olarak sadece PARDUS kurma hayaliyle yola çıkmadık. Ekosistemde alan yerli ve yabancı üreticilere de PARDUS’u anlattık, ürünlerinin PARDUS’u desteklemesini istedik. PARDUS’a özgün ürün geliştirmelerini istedik. Bu anlamda çok yol katettik.  Biliyorum çok zorlandınız, yöneticilerinize, mühendislerinize anlatmakta zorlandınız. Ama güzel işler çıkmaya başladı. PARDUS’a uyumlu

Read More

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılına Başlarken; Değerli Öğretmenlerim, Kültürünü, dilini  ve tarihini unutmuş bir millet yok olmaya mahkumdur. Türkülerimiz, gurbette, kentte, düğünlerde bizimle yaşıyor, bizi anlatıyor. Efkarımızda, sevincimizde, halayımızda … Geleceğimiz olan çocuklarımız sizin ellerinizde, yüreklerinizde hayat bulacaktır. Sanatımızı, şiirlerimizi, türkülerimizi, teknolojimizi çocuklarımıza anlatacak ve aktaracaksınız.  Öğrenciniz olarak sizden bir istirhamım var. Gelin bu sene öğrencilerimize  Milli Teknoloji Hamlemiz ‘de, DijitalTürkiye yolunda,  PARDUS ‘un yaygınlaşmasında onlara çok ihtiyacımızın olduğunu anlatalım.Bu dönüşümün kahramanlarının onlar olacağını, PARDUS’un ekonomimize ve

Read More
pardus

Hayatınıza yatırım yapmak için bol bol iyilik yapın. Bunun bir kuralı, formülü, parasal tarifi yoktur.Kimi zaman bağış yapmak, bir çocuğu sevindirmek, sokak hayvanlarını doyurmak, yolda ezilmek üzere olan yavruyu kurtarmak, yaşlılara hürmet etmek, kimi zamanda bir tebessüm, bir güzel kelam, bir arkadaşınıza onu ne kadar sevdiğinizi söylemek, ihtiyaç sahibinin posta kutusuna bırakacağınız içinde para olan bir zarf. …  Dijital Türkiye yoluculuğunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizin geleceğine yatırım yapmanın, iyilik yapmanın bir yolu da PARDUS’tan geçiyor.

Read More

Farkında olmazsak; sadece söyleniriz, hayıflanırız, eleştiririz,  Farkında olmazsak; bahaneler ararız cesaretsizliğimize, Farkında olmazsak; anlam veremeyiz çoğu zaman olup bitene, Farkında olmazsak; bıçak kemiğe dayandığında iş işten geçer der büyüklerimiz, Farkında olmazsak; anlayamayız Sakarya’da Çanakkale’de olup biteni, Farkında olmazsak; anlayamayız bağımsızlığı, teslimiyeti, Farkında olmazsak; geleceğimiz, umutlarımız sahipsiz kalır, Farkında olmazsak; boğuluruz bürokrasiyle, unuturuz vatandaşı, Farkında olmazsak; zorlaşır “Dijital Türkiye” yolculuğumuz, Farkında olmazsak; dümenini kaybeder güçsüz kalır Milli Teknoloji Hamlemiz, Farkında olmazsak…

Read More
kurumsal dönüşüm

Kurumsallık, en basit tanımı ile kısa dönem ve uzun dönem tüm faaliyetlerin belirli bir plan dâhilinde gerçekleşmesi, bu plan kurallarının önceden konulmuş olması ve planı uygulayan herkesin görev ve sorumluluklarının net bir şekilde önceden belirlenmiş olması demektir. Kurumsal dönüşüm kamunun stratejik diğer hedeflerinden ayrı düşünülmemeli, kurumun ana stratejik amaçlarından biri olmalı ve kurumu geleceğe nasıl taşıdığı net bir şekilde tanımlanmalıdır. Kurumsal  dönüşüm sadece teknolojik altyapı dönüşümü olarak algılanmamalıdır. İnsan kaynağı, personelin çalıştığı ofis, cihazların çalıştığı

Read More

Sektörde o kadar çok etkinlik yapıyoruz ki etkinliklerde ele alacak teknoloji yada konu bulamaz olduk. Bu yüzden ülkemizde özellikle açık kaynak ve özgür yazılım tabanlı çığır açacak teknolojiler uygulanmadan sadece sunumlarda konuşarak birbirimize plaket vererek tüketir, kullanır olduk. İyidir, kötüdür, bize uymaz, bizim altyapımızı kaldırmaz, seviyor, sevmiyor gibisinden teknolojileri tüketir olduk. Oysaki etkinliklerde tükettiğimiz teknolojilerle dünyanın verisi yönetiliyor, ülkeler arası  finansal makas değişimleri yaşanıyor. Değişikliklere açık olmak renktir, çeşitliliktir, umuttur, tohumdur.  Bugün tohum olan, yarın

Read More