• Son El Sallayışımız…

  İNSAN, BİLGİ ve TEKNOLOJİ treni bizi bekliyor… Ünlü bilim insanı İbn-î Sina’nın deyimiyle “Evrenin sultanı İNSAN’dır”.  Olup biten her şey etrafımızda dönüyor. Ama değişikliklere, yeni renklere o kadar kapalıyız ki, su yerine zemzem ikram edilse sanırız ki susuzluktan öleceğiz.
 • Ölmesin Geleceğimiz...

  Ülke olarak dijital dönüşüm yolculuğumuzun temel amacı, ülkemizin yapacağı yerli ürün odaklı yatırımlarla  dijital bağımsızlığını kazanmasıdır. Bu amacın hayat bulması için yegane “GERÇEK” bu alanda yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve tüm ülke sathında kullanılmasıdır.
 • Özgürleşmek

  Düşüncelerinde ve hayallerinde özgür olmayan toplumlar, kendisine empoze edilen düşünceleri, kendi düşüncesiymiş gibi algılar ve hayatın kontrolünün kendi elinde olduğunu düşünürler. Oysa ki; etrafına örülmüş ve sıkı sıkıya çevrelenmiş bir ağ içerisinde yaşadığının ve kontrolünün başkalarının elinde olduğundan bi haberdirler. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki “Güç, Sen ve Senin Hayallerin’dir.”
 • Biz Yedik, Ölmedik

  Bizler, ulus olarak hakim olduğu coğrafyaya medeniyet getiren, tarih boyunca hür ve egemen yaşamış bir milletin torunlarıyız. Fakat bugün, teknolojik olarak dışa bağımlılığı, medeniyet olarak batı kültürünü taklit etmeyi başarı zannederek ...
 • Zihin Yoğunluklu Çalışanların Sinsi Tehdidi

  Karar vericiler… Çok önemli ve kritik kişilerdir. Hadi gelin birlikte karar vericilerin iş temposunu gözden geçirelim. Görevleri gereği günleri, masalarında, akıllı cihazların başında çalışırken bir yandan da asistanları tarafından ayarlanan görüşmeler ve  toplantılar ile yoğun tempoda ...
 • Dijital Dünyanın Sesini Duyabilenler

  Dijital dönüşümün yerli ve milli hammaddesi kendi insanımız olmalıdır. X+Y*Z= ? dijital dönüşüm formülünde çarpan etkisi Z kuşağı tarafından olacaktır.  
 • loading

  Veri Merkezinden Bilgi Fabrikasına

  Eskiden ne rüyalarda ne kabuslarda olurdum ben. Birkaç gün sesim çıkmasa kimse arayıp sormaz, sessiz rüyalara dalardım. Bana bir isim de vermişlerdi
 • AFAD'ın Bilişim Projeleri, Kamuda Dijital Dönüşüm Konferansında

     
 • Sihirli Fısıltılar

  Sadece BT alanında değil, hayatın her alanında bir işi iyi yapmak, o işin tanınırlığının ve kabul edilebilirliğinin ispatı değildir. Karşı tarafı ikna süreci ....
 • Kurumsal Körlük

  Artık siyah eski siyah, beyaz da eski beyaz değil, teknoloji ve ihtiyaçlar baş döndürücü bir şekilde değişiyor. Yeni nesil teknolojilerin hayatımıza girdiği andan itibaren ezber bozulur ...
 • 2023 Vizyonunda Rönesans Devri

  Ülkemizin 2023 stratejik vizyonundaki sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmasında ve konforlu hizmetin ülkemizde yaşayan her bireye eşit bir şekilde sunulmasının en önemli unsurlarından bir tanesi ...
 • Değişimin Anahtarı

  Globalleşmenin ağırlığını her geçen gün biraz daha hissettirdiği günümüzde, kurum ve kuruluşların bilgiye ve teknolojiye ...
1
/
3
/

yeni nesilYeni Nesil Yönetici

Yeni nesil konseptin sadece teknolojik ürünlerde değil, insan kaynağında da kurgulanması gerekiyor. Vizyon sahibi, yeniliğe açık,  yeni nesil anlayışını benimsemiş, sektör ve saha birikimine sahip yöneticiler, bu konsepti kurumlarına da yansıtarak fark oluşturduklarını görüyoruz.

helikopter yöneticiliği

Helikopter Yöneticiliği

‘Helikopter tipi’ yöneticilik anlayışı olayları tepeden izler ve takip eder. Varsa bir sorun sahaya iner gereğini yapar ve yeniden yükselerek süreci kontrol altında tutar. Bu yöneticilik modeliyle yönetilen  kurumlar global pazardaki yarışta daima önde olacaklardır.

matriksYapi

Matriks Yönetim Yapısı

Günümüzde birimlerin birbirileriyle olan iletişimi, aynı anda farklı yöneticilerle çalışma, karar verme, koordinasyon ve kontrol proje başarısını doğrudan etkilemektedir.  Bütünleşik süreçlerin yer aldığı Matriks Yönetim Yapısı modeli süreçlere işlerlik kazandıracaktır.

Taş, yüzük olmak istiyorsa yontulmayı ezilmeyi göze alacak ki parlak, şahane,  paha biçilmez güzel bir şey olsun. Ve o taş, kendi insanımızın, kendi ürünlerimizin ve kendi değerlerimizin eseri olacak olan Milli Teknoloji Hamlesidir.

İrfan KESKİN,

Ülkenin her sathında bahanelere sığınmadan açık kaynak ve yerli ürün bilişim sistemlerini kullanmalıyız.Varsın sistemler 1 saat, 1 gün çalışmasın ne çıkar. Ülkemize dolar üzerinden yapılan bu saldırılara karşı bilişim yöneticilerimizin yapacağı çok şey var. Mesele memleket meselsidir.

İrfan KESKİN,

Mutfağa, giyime, tasarımlara, köye olan özleme baktığımızda hayatımızın hemen hemen her alanında eskiye bir dönüş görüyoruz. Artık bilişim altyapılarımızda  da fiziksel kaynakların etkin kullanılması ve daha basit sistemler için eskiye dönüşü değerlendirmeliyiz.

İrfan KESKİN,

Ülkemin gelişimi; adaleti düstur edinmiş, vicdan sahibi, ufku geniş ve elini taşın altına koyabilen yürekli insanların çokluğuyla doğru orantılıdır.

İrfan KESKİN,

Tebessüm, vergisi, KDV’si olmayan ve en çok gelir getiren bir iştir.

İrfan KESKİN,

Bir bilgi teknolojileri (BT) yöneticisinin kurumuna bırakacağı 2 büyük miras vardır. Biri kurum hedefleri ile örtüşen iyi bir “sistem altyapısı”, diğeri ise yetişmiş “insan kaynağı” dır.

İrfan KESKİN,

Sabır ve hoşgörü insanı tekamüle götürecek en büyük sermayedir.

İrfan KESKİN,

İki türlü hikaye yazarı vardır. Kalemiyle yazanlar “Yazar”, yüreğiyle yazanlar “Kahraman” olur.

İrfan KESKİN,

Global pazarda rekabet etmek istiyorsak, rakiplerimizle ya aynı yada daha ileri teknolojileri kullanmalıyız. Geri kalmış teknolojilerle rekabet, para ve zaman kaybından  öteye gitmeyecektir.

İrfan KESKİN,

Büyük başarılar, zamanı kandırırcasına  “saniyeler içerisine saatleri sığdırmaktan” geçer.

İrfan KESKİN,

Zamanı yönetmek yerine kendimizi ve işlerimizi yönetmeliyiz. Zira akrep ve yelkovan kendi kendini çok iyi yönetiyor.

İrfan KESKİN,

Yazılarım

Saha ve sektör tecrübelerimi fırsat buldukça buradan paylaşmaya çalışacağım. Faydalı olması dileğiyle.

Son El Sallayışımız…

11 Temmuz 2019
İNSAN, BİLGİ ve TEKNOLOJİ treni bizi bekliyor… Ünlü bilim insanı İbn-î Sina’nın deyimiyle “Evrenin sultanı İNSAN’dır”.  Olup biten her şey etrafımızda dönüyor. Ama değişikliklere, yeni renklere o kadar kapalıyız ki, su yerine zemzem ikram edilse sanırız ki susuzluktan öleceğiz. Gücün göstergesi haline gelen ve dünyada finansal makas değişimine sebep olan yegâne unsur BİLGİ olmuştur.  BİLGİ’nin anlamlandırılmasını sağlayan ve İNSAN’ın BİLGİ’ye erişimini kolaylaştıran 3üncü önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor TEKNOLOJİ. İNSAN, yön verendir, bilgi ve teknoloji ise yöne göre şekil ve pozisyon değiştiren bileşenlerdir, İNSAN’ın kanatlarıdır. AFAD olarak, teknolojinin INSAN’ı kullandığı kapalı sistemler yerine, İNSAN’ın teknolojiyi kullandığı açık kaynak sistemlere yöneldik. Bir başka ifade ile, teknolojinin İNSAN ihtiyaçlarını belirlemesini değil, İNSAN ihtiyaçlarının teknolojiyi belirlemesini prensip edindik.  Ancak BİLGİ elimizden kayıp gidiyor, TEKNOLOJİ sektörümüzde ve bunlarla ulaşacağımız geleceğimizde… “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi” belki de SON TREN’imiz  olacak.  Eğer bu treni kaçırırsak; Son bakışımız … Son uğurlayan su döküşümüz… Son el sallayışımız olacak.

Ölmesin Geleceğimiz…

4 Temmuz 2019
Ölmesin Geleceğimiz… Ülke olarak dijital dönüşüm yolculuğumuzun temel amacı, ülkemizin yapacağı yerli ürün odaklı yatırımlarla  dijital bağımsızlığını kazanmasıdır. Bu amacın hayat bulması için yegane “GERÇEK” bu alanda yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve tüm ülke sathında kullanılmasıdır.  Gel gör ki peşinden koştuğumuz “gerçek”ler değil, şehir “efsane”leridir. Gecesini gündüzünü feda ederek, ülkesi için çaba sarf edip yerli ürünlerin ortaya çıkmasına öncülük eden kişi ve kurumlara karşı maalesef acımasızca eleştiriler yapılmaktadır. Bu ürünlerin çalışmayacağı, desteğinin olmadığı, yerli firmalarımızın böyle işleri beceremeyeceği, yetersiz olduğu, 3-4 kişi ile bu işlerin olmayacağı, Pardus zaten çalışmıyor ki, teknoloji geliştirmek kamunun görevi değil ki, icat çıkarmayın şimdi, zaten çalışanı var,  başkaları yapsın bizde sonra bakarız gibi anlamsız ve akla ziyan şehir efsaneleri uydurulmaktadır. “Gerçek”ler ülkemizin aydınlık geleceği olarak akıllara hitap ederken “Efsane”ler ise duygularımıza hitap eden hoşumuza giden ama gerçeğe ulaşmamızı engelleyen sarıldığımız bahaneler olarak karşımıza çıkıyor.  Gerçeklere sarıldığımız sürece, efsaneler gerçeğe mahkûm olacak ve buna göre şekil alacaktır. Ama yukarıda saydığım şehir efsanelerine sarılırsak ta “gerçek”ler ülkemizin gündeminde yer alamayacak  ve ölmeye mahkûm olacaktır. Muhakkak ki; üretilen veya sunulan yeni bir şeyin toplum tarafından hemen kabul görmesi beklenemez. Fakat, kendi insanımız ve kendi öz kaynaklarımız ile üretilen yerli ve milli ürünlerin uzun vadede ülkemize ekonomik olarak çok büyük getirisi olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu ürünleri geliştiren firmalara, kullanan kamu kurumlarına ve vatandaşlara herkesin destek olması, hoşgörüsünü esirgememesi gerekmektedir ki, ülke olarak ihtiyaçlarımızı karşılayacak ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayalım. Sonrasında geliştirdiğimiz bu ürünlerin yurtdışına ihraç edilmesinin altyapısını oluşturalım. Ülkemizin dijital bağımsızlığını kazanabilmesi için önümüzde iki tercih var. GERÇEK’ler ve şehir EFSANE’leri. Bizim tercihimiz elbetteki Gerçek’lerdir. Gerçeklerin müşterisi azdır, zorludur ama yolun sonu ülkemizin dijital dönüşümüne çıkıyorsa bu tercihimizin her şeye değeceğini ve geleceğimizin ölmeyeceğini düşünüyorum. Tıpkı Çanakkale’de, Sakarya’da Erzurum’da Kahramanmaraş’ta Gaziantep’te hiç bir gerçekten kaçmayan ve gelecek olarak bugünleri bize kazandıran kahraman ecdadımız gibi… Ve şimdi sıra bizde diyerek;  Tüm şehir efsanelerine rağmen AFAD ailesi olarak; gerçeklerin peşinden koşmaya devam ediyoruz ki ölmesin GERÇEK’lerimiz, ölmesin ülkemizin geleceği…

Özgürleşmek

9 Mayıs 2019
Özgürleşmek, her şey olmak yada hiçbir şey olmanın arasındaki ince çizgidir belki de. “Seni özgür yapan yada esir alan şey, özünde açığa çıkarılmayı bekleyen hayallerin ve düşüncelerindir.” Hayallerin seni sonsuz denizlere, aşılmaz dağlara ve uçsuz bucaksız ovalara ulaştıracaktır. Hayallerine ve düşüncelerine hükmetmek ve onları yönetmek, imkânsıza açılan ve seni özgürleştiren bir kapıdır.  Seni özgür yapan yada esir alan şey, özünde açığa çıkarılmayı bekleyen hayallerin ve düşüncelerindir. Hayallerin seni sonsuz denizlere, aşılmaz dağlara ve uçsuz bucaksız ovalara ulaştıracaktır. Hayallerine ve düşüncelerine hükmetmek ve onları yönetmek, imkânsıza açılan ve seni özgürleştiren bir kapıdır.  Düşüncelerinde ve hayallerinde özgür olmayan toplumlar, kendisine empoze edilen düşünceleri, kendi düşüncesiymiş gibi algılar ve hayatın kontrolünün kendi elinde olduğunu düşünürler. Oysa ki; etrafına örülmüş ve sıkı sıkıya çevrelenmiş bir ağ içerisinde yaşadığının ve kontrolünün başkalarının elinde olduğundan bi haberdirler. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki “Güç, Sen ve Senin Hayallerin’dir.”  Yıllardır bizlere sunulmuş olan teknolojiyi, teknolojimiz gibi kullanarak başkalarının hayallerinin gerçekleşmesinde istemeden de olsa küçük roller aldık. Artık kendi hayallerimizin peşinde koşma, kendi sermayemize sahip çıkma ve çocuklarımıza güzel yarınlar bırakma vakti gelmiştir. Yıllardır hayallerini kurduğumuz ve kurguladığımız “Milli Teknoloji Hamlesi” ile “Güç Benim” deme ve “rol alan” değil “rol dağıtan” bir konuma geçme vaktidir.  Özgür olmak; kendi teknolojini kendi insan kaynağınla, bilgi birikimin ve hayallerinle üretime çevirmendir. Bağımsız olabilmen için, teknoloji piyasasında oyun kuran ve rol dağıtan pozisyona geçmen gerekmektedir. Düşüncelerimizi, hayallerimizi gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz her şey mühendislerimizce geliştirilmiştir. PARDUS, Açık kaynak ürünler, yerli ürünler, disk üniteleri, sanallaştırma gibi hayallerimizin vagonlarına yükleyeceğimiz teknolojiler vardır. Artık, hayata bakış, duruş ve bir vizyona dönüşmek için dilin yüreğe serzenişidir “Milli Teknoloji Hamlesi”. Düşünceden, arayıştan öte yukarıda sunulan teknolojileri nasıl kullanırız, kurumsal bilişim altyapımıza nasıl konumlandırabiliriz diye bir duyguya, bir heyecana dönüştürmemiz sonra da  bu duyguyu davranışa yani uygulamaya geçirmemiz gerekmektedir.  Şanlı tarihimiz; Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ı, İbni-Sina’yı, El Cezer-i’yi, Mimar Sinan’ı, Hazerfen Ahmet Çelebi’yi Fatih Sultan Mehmet Hanı, Seyit Onbaşıyı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imkansızlıklar içerisinde ortaya koyduğu ve yüzyıllar boyunca tarihe yön veren buluşlar ile anılmadı mı? Yokluk, sefalet, zorluk adına ne derseniz yaşadıkları sıkıntılar, bugün yaşadıklarımızdan daha mı azdı? Ama onlar yapılması gerekenlerden geri durmadılar. Düşündüler ve hayal ettiler, bu düşüncelerini önce duyguya, heyecana sonra da davranışa yani uygulamaya geçirdiler.  Milli teknoloji hamlesine yönelik, “Düşünce”den, “Duygu”dan ve “Davranış”tan yoksun ne konuşmalarımız, ne söylemlerimiz, ne …cek’li ..cak’lı cümlelerimiz, ne de iyi niyetlerimiz  Milli Teknoloji Hamlemizi gerçekleştirecektir. Tek gerçek var, o da sistemlerimizde yerli ve açık kaynak ürünleri ne kadar “Kullandığımız, Kullandığımız, Kullandığımız”dır. Düşünmek ve hayal etmek, bir işin, bir planın temel basamağıdır. Milli Teknoloji Hamlesini düşünüyorsak, hayal ediyorsak bu hamle var olacak demektir.  Düşünce ve hayal dünyamızın kapısına bir mızrak gibi saplanan paslı kilitli prangadan;   düşünceden hayale, Duygudan heyecana ve Davranıştan harekete geçen stratejik bir yolculuk olan “Milli teknoloji Hamlesi” ile kurtularak ÖZGÜRLEŞMEK adına milli ve yerli değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmalıyız.

Biz Yedik Ölmedik (Uzun Sürüm)

24 Mart 2019
Yazı Orijinal Link: : http://www.kbd.org.tr/kategori/yazilar/68628/biz-yedik-olmedik Yemek yemeyi sadece karın doyurma eylemi olarak görmek, sosyolojik ve kültürel değerlerimize sırt çevirmekle eş değerdir. İnsanlık tarihi kadar eski olan yemek yeme kültürü, ulusların ve devletlerin toplumsal statüsünü belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bugün kendi yeme kültürünü ve yemeklerini dünya genelinde tanıtan ve pazarlayan ülkelere baktığımızda hem teknolojik hem de ekonomik olarak dünyanın güçlü ülkeleri olduklarını rahatlıkla görmekteyiz. Bu anlamda; pazarlanan ve sunulan şeyin aslında yemek değil, ülkelerin milli ve yerli değerleri olması, millileşmek ve yerlileşmek için yeni hamleler yapmamız gerektiğini bizlere acı bir reçeteyle sunmaktadır. Yıllardır milli ve yerli değerlerimize sahip çıkmayarak, küreselleşmenin bizlere zorla benimsettiği değerleri, değerlerimiz gibi görmemiz sonucu birilerinin yemeklerini yiyebilmek adına öz kaynaklarımızı harcayarak heba ettik. Sorunu sadece karın doyurma eylemi olarak görmemiz, zamanla daha kolay olanı seçip başkalarının hazırladığı ne kültürümüz ne de yaşam tarzımızla uyumlu olmayan yemekleri yememize neden olmuştur. Bizler, ulus olarak hakim olduğu coğrafyaya medeniyet getiren, tarih boyunca hür ve egemen yaşamış bir milletin torunlarıyız. Fakat bugün, bu hürriyet ve egemenliğin değerini bilmeden teknolojik olarak dışa bağımlılığı, medeniyet olarak batı kültürünü taklit etmeyi başarı zannederek yaşantımıza devam etmekteyiz. Bir neslin yetiştirilme şekli o neslin dünya sahnesindeki yerini belirler. Yeniliğe ve değişime kapalı, sadece başkaları yapsın, denesin sonra ben deneyeyim kültürü ile yetişen bir neslin; kendine has yeni teknoloji üreterek dünyaya pazarlaması neredeyse imkansızdır.   Yemek yeme eylemini bile bizlere “önce başkaları yesin, sonra sen ye” diye öğreten ebeveynlerimiz aslında bilmeyerek yeniliğe açık bir neslin yetişmesine ket vurmaktadırlar. Annelerimiz çocuklarına daha önce tatmadığı bir yemeği, ilk defa yedirmek istediğinde, çocuklarımız önce “Hayır, ben bunu bilmiyorum, tanımıyorum ve yemeyeceğim.” dercesine başlarını sağa sola sallarlar ve yemeği yemezler. İşte sorun burada başlıyor. Annelerimiz  çocuklarının üretkenliklerini ve özgüvenlerini yok etmelerine yol açan bir davranış sergileyerek; önce yemeği tadıp zararlı bir şey olmadığını, yenilebilir ve lezzetli bir şey olduğunu çocuğuna gösteriyor ve ardından çocuğuna yediriyor. Hepimiz mutlaka bu sahneyi ya görmüş, ya yaşamış, ya da anne baba olunca bizatihi şahit olmuşuzdur. Bu davranış şekli çocuklarımızda “önce başkaları yapsın, zarar görecekse onlar zarar görsün, bana bir şey olmasın.” düşüncesine dayanmakla birlikte, üretkenliklerinin yok olmasına neden olmaktadır. Dolayısı ile başkaları tarafından üretilmiş ve yine başkaları tarafından denenmiş ürünlerin kullanılmasını teşvik etmiştir.  Dışa bağımlılığı sıfıra indirmek için ‘‘önce biz deneyelim, zarar göreceksek biz görelim” diye risk alarak ülkemizin teknolojik bağımsızlık hedefine yönelik “Milli Teknoloji Hamlesi” rotasıyla yerli ve açık kaynak ürünlerle model kurum olma yolunda çok aşama katettik. Bu rota kendi insanımız, kendi teknolojilerimiz ile kendimize ait söylemlerimizden geçmektedir. Yerli ve açık kaynak ürünler teknolojik bağımsızlığımızı sağlayacaktır. Fakat süre gelen ezberletilmiş çaresizlik, alıştırıldıklarımız, öğretildiklerimiz, inandırıldıklarımızdan dolayı bir türlü bu yeni yemeği yemeye cesaret edemiyoruz. “Aman ha bu ürünü kullanırsan …………. olur.” diye devam eden cesaret kırıcı cümleleri çok duymuşsunuzdur. Ama bir gerçek vardı ki birileri yemeden bizlerin o yemeği yememiz gerekmektedir.  Milli Teknoloji Hamlesinin ülkenin her sathına yaygınlaşmasının kırılma noktası burasıydı. Kişisel olarak altı, AFAD olarak yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığımız ve kullandığımız yerli ve açık kaynak ürünleriyle bu teknoloji hamlesine model kurum olma yönünde çok yol aldık. Yıllarca başka kültürlerdeki insanların yaptığı